NAME CARD

Type

Printing Side

100 PCS*

200 PCS*

300 PCS*

500 PCS*

260g Art Card Full Colour

Both

RM 36

RM 42

RM 48

RM 54

260g UV Vornish Full Colour

Both

-

-

RM 50

RM 60

260g Art Card with Matt Lam Full Colour

Both

RM 41

RM 45

RM 53

RM 67

260g Art Card with Matt Lam Spot UV

One

RM 41

RM 53

RM 61

RM 71

260g Art Card with Matt Lam Sport UV

Both

-

RM 71

RM 77

RM 87

157g Art Card with Matt Lam Full Colour

Both

-

RM 55

RM 59

RM 63

230g Ivory Card Full Colour

Both

-

RM 45

RM 50

RM 60

Hot Stamping Name Card

One (Full Page)

RM 68

RM 80

RM 92

RM 116

Hot Stamping Name Card

Both (Full Page)

RM 85

RM 91

RM 111

RM 149